co to jest lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niepotrzebnych. Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie metod lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów.
lean materiały szkolenia
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Dodaj komentarz