Co powinno być typowe dla renomowanego hotelu? Aby móc taki obiekt uznać za warty wizyty trzeba spostrzec w nim szereg współdziałających ze sobą elementów. Korzystny rodzaj lokalizacji hotelu to jedna z takich cech. W