lean Archive

VSM Training Kit Manufacturing

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w

co to jest lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią