VSM Training Kit Manufacturing

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie zbędnych. lean Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnowania zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Skorzystanie z metod lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w firmie z reguły poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.