Zakażenie grzybicze jest chorobą powodującą zażenowanie. Może jednak dotyczyć istotnego odsetka osób na świecie. Stąd istotne znaczenie ma edukacja o definicji pojęcia grzybica, a równocześnie wskazywanie sposobów jej wykrywania oraz leczenia. Grzybica to schorzenie,