Metaforą komfortu są dla większości hotele oferujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednakże coraz mniej ostentacyjne. Ekskluzywność danego hotelu można scharakteryzować w sposób elegancki, choć dla ludzi spoza elitarnego kręgu dyskretny. Hotel